.:: هوشا : هوشمند و توانا ::.
  • husha-slide1.jpg
  • husha-slide2.jpg
  • husha-slide3.jpg
  • husha-slide4.jpg
  • husha-slide5.jpg

.:: هوشا : هوشمند و توانا ::.


مجموعه ای کامل از نرم افزارهاي يكپارچه مالي و اداري، دولتي و بازرگاني

مهر۲۶۱۳۹۵

حسابداری تعهدی بخش عمومی نگارش ۹۵۰۷۲۶

دریافت

.

مهر۲۴۱۳۹۵

حسابداری تعهدی ۹۵۰۷۱۸

دریافت

مهر۱۴۱۳۹۵

همه اصلاحات تا این ساعت ارالی و انجام شده توسط کاربران
نرم افزار حسابداری تعهدی بخش عمومی نگارش ۹۵۰۷۱۴
دریافت

مهر۱۱۱۳۹۵

این نسخه هنوز در مورد انتقال خودکار افتتاحیه و نیز سند خودکار نیاز به کار بیشتر است.
که پس از تکمیل ارسال می شود.

دریافت

مهر۱۰۱۳۹۵

حسابداری تعهدی بخش عمومی نگارش ۹۵۰۷۱۰

دریافت

دریافت  نگارش  اصلاح شده – شماره۲

============

مهر۳۱۳۹۵

نسخه های برورز نرم افزار

نسخه مشترک ۹۴ و ۹۵ تعهدی  دریافت
ا
ین نسخه نسخه مشترک سال ۹۴ و ۹۵ است.
ممکن است در ابتدا مشکلاتی در این نسخه وجود داشته باشد که با بررسی موارد ادارات تکمیل می شود.
۱- بروز آوری بانک عمومی هوشا
۲- تعریف بانک های سال ۹۵ دز قسمت  دریافت – پرداخت ==> حسابهای بانکی

۳- تعریف کدینگ و ارتباط حسابها در سال ۹۵

==================

نسخه سپرده ها و تضمینات تعهدی –دریافت

===================

نرم افزار  بودجه  دریافت

 

مهر۱۱۳۹۵

نسخه های بروز نرم افزار اول مهر ۹۵

حسابداری تعهدی – نسخه  ۹۵ برای بارگذاری سنامای ۹۵

دریافت

حسابداری تعهدی – نسخه  ۹۴-۹۵ برای بارگذاری سنامای ۹۴
آقای کیا پزشکی قانونی البرز

دریافت

 

شهریور۳۱۱۳۹۵

نسخه های بروز نرم افزار

حسابداری تعهدی – نسخه برای بارگذاری سنامای ۹۵

دریافت

نرم افزار بودجه
دریافت

مرداد۲۰۱۳۹۵

پرسنلی و احکام کارگزینی نگارش ۹۵۰۵۲۰

برای آقای پرواسی، شهرداری سورشجان

با عرض پوزش از تاخیر پیش آمده.

دریافت

مرداد۱۸۱۳۹۵

نرم افزار حسابداری تعهدی بخش عمومی ۹۵۰۵۱۸

در این نگارش علاوه بر بهبود گزارش تفصیلی ها(با انتخاب کل و معین و تفصیلی)

در قسمت کپی اسناد به پیشتنهاد آقای بوجاران

امکان انتخاب ارتیکل های خاص جهت کپی به سند اضافه شده است

برای این امکان، کپی اسناد، جستجو در اسناد، انتخاب ردیف ها با شیفت و کپی آرتیکل های انتخابی….

دریافت

اصلاح  عدد تراز در سطح کل با تذکر آقای دورقمری – آموزش و پرورش استان بوشهر   دریافت

اصلاح   شماره ۳   – عدد  مانده نهایی  اصلاح شد با تذکر آقای دورقمری – آموزش و پرورش استان بوشهر   دریافت

 

فهرست مطالب و نرم افزارها

جستجو در مطالب سایت

Dear Husha.IR Visotor’s IP


...