.:: هوشا : هوشمند و توانا ::.
  • husha-slide1.jpg
  • husha-slide2.jpg
  • husha-slide3.jpg
  • husha-slide4.jpg
  • husha-slide5.jpg

.:: هوشا : هوشمند و توانا ::.


مجموعه ای کامل از نرم افزارهاي يكپارچه مالي و اداري، دولتي و بازرگاني

تیر۳۱۳۹۶

حسابداری نقدی

سرکار خانم وحدانی – اداره فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی

دریافت

 

.

تیر۳۱۳۹۶

گزارش تراز تفصیلی

دریافت  نگارش امروز ۹۶۰۳۰۳   ۸ ستونی شدن نمایش گزارش تفصیلی ها و بهبود ارسال به اگسل

خرداد۳۱۱۳۹۶

حقوق و دستمزد

دریافت

خرداد۲۹۱۳۹۶

حسابداری تعهدی ۹۶۰۳۲۹

تراز تفصیلی

دریافت

خرداد۲۸۱۳۹۶

حسابداری تعهدی بخش عمومی نگارش ۹۶۰۳۲۸

راه و شهرسازی زنجان جناب گورانی

 

دریافت

خرداد۲۸۱۳۹۶

هیئت فارس
خانم زبردست و سایر عزیزان

 

دریافت

خرداد۲۷۱۳۹۶

حسابداری تعهدی بخش عمومی آخرین اصلاحات

خانم نوری زاد نوسازی هرمزگان
دریافت

خرداد۲۷۱۳۹۶

حسابداری بازگانی

دریافت

خرداد۲۷۱۳۹۶

نسخه های حقوق و دستمزد

بهبودهای زیادی در حقوق دستمزد انجام شده است.

توصیه می شود همه استفاده کنندگان از نسخه های جدید استفاده کنند

نسخه شاغلین دولتی عمومی  دریافت

نسخه شاغلین و بازنشستگان مخصوص آقایان میرزا آقایی و عباسی     دریافت

خرداد۲۵۱۳۹۶

حسابداری ۹۶۰۳۲۵

راهداری اسنان زنجان، جناب گورانی

دریافت





فهرست مطالب و نرم افزارها

جستجو در مطالب سایت

Dear Husha.IR Visotor’s IP


...