.:: هوشا : هوشمند و توانا ::.
  • husha-slide1.jpg
  • husha-slide2.jpg
  • husha-slide3.jpg
  • husha-slide4.jpg
  • husha-slide5.jpg

.:: هوشا : هوشمند و توانا ::.


مجموعه ای کامل از نرم افزارهاي يكپارچه مالي و اداري، دولتي و بازرگاني

اسفند۳۱۳۹۵

نسخه آقای خدایی از اردبیل

دریافت

دریافت  دوباره   ۹۵۱۲۰۳-۲

.

اسفند۲۱۳۹۵

نسخه های دوم اسفند ۹۵

تراز کل و ….

دریافت  نسخه اصلاحیه  دوم   ۹۵۱۲۰۲-۲

 

 

اسفند۱۱۳۹۵

دریافت

 

دریافت     اصلاح اعتبارات

 

دریافت سپرده ها و تضمینات تعهدی

بهمن۲۶۱۳۹۵

حسابداری تعهدی نسخه ۹۵۱۱۲۶

آبفای گیلان، آقای میر عباسی و خانم خزائی

نوسازی مدارس زنجان، جناب حسینی

دریافت

بهمن۲۰۱۳۹۵

نرم افزار حقوق و دستمزد دولتی نگارش ۹۵۱۱۲۰

نرم افزار حقوق و دستمزد دولتی نگارش ۹۵۱۱۲۰
اصلاحات در قسمت  محاسبه عیدی

توصیه می شود کسانی که عیدی را محاسبه و یا ارسال نکرده اند، از این نسخه از نرم افزار حقوق و دستمزد

استفاده کنند.

دریافت

بهمن۱۹۱۳۹۵

حسابداری دولتی پیشرفته – راهداری تهران

آقای مهد آرا
دریافت

بهمن۱۸۱۳۹۵

نرم افزار حقوق و دستمزد – ۹۵۱۱۱۷

در  فایل ارسالی عیدی، با شماره شبا، اصلاحات صورت گرفته است

دریافت

بهمن۱۷۱۳۹۵

نرم افزار حسابداری تعهدی نسخه آقای رضا میر!

دریافت

بهمن۴۱۳۹۵

حسابداری تعهدی

آقای سعادتمند و آقای مظلومی راهداری  های خراسان شمالی و زنجان

آقای ذربندی

دریافت

بهمن۳۱۳۹۵

CFG هیئت بدمینتون استان تهران

دریافت

فهرست مطالب و نرم افزارها

جستجو در مطالب سایت

Dear Husha.IR Visotor’s IP


...