.:: هوشا : هوشمند و توانا ::.
  • husha-slide1.jpg
  • husha-slide2.jpg
  • husha-slide3.jpg
  • husha-slide4.jpg
  • husha-slide5.jpg

.:: هوشا : هوشمند و توانا ::.


مجموعه ای کامل از نرم افزارهاي يكپارچه مالي و اداري، دولتي و بازرگاني

اردیبهشت۲۱۳۹۶

نسخه های نگارش اردیبهشت ۹۶

حسابداری عامل ذیحساب   دریافت

حسابداری نقدی             دریافت

سپرده تضمینات              دریافت

حسابداری تعهدی           دریافت

.

اردیبهشت۲۱۳۹۶

دریافت

فروردین۳۱۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نسخه ۹۶۰۱۳۱

سنامای اسفند ماه فعال شد .

دریافت

فروردین۲۹۱۳۹۶

حسابداری عامل

دریافت

فروردین۲۸۱۳۹۶

حسابداری بازرگانی نسخه ۹۶۰۱۲۸

دریافت

فروردین۲۷۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نسخه ۹۶۰۱۲۷

دریافت

فروردین۲۶۱۳۹۶

حسابداری نقدی نگارش ۹۶

برای سازمان شهرداری های جناب آقای محمد پور و سایر عزیزان

 

دریافت

فروردین۲۴۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نسخه ۹۶۰۱۲۳

دریافت

فروردین۲۲۱۳۹۶

حقوق دستمزد

اداره کل زندانهای استان تهران
آقای عباسی عزیز
که در روز پدر و تعطیلی همچنان مشغول کار  بودند
خسته نباشید
دریافت

فروردین۲۱۱۳۹۶

حقوق و دستمزد نگارش ۹۶۰۱۲۱

ایراد در لیست دوره ها
جناب خانمحمدی عزیز
میراث فرهنگی استان تهران

دریافت

 

فهرست مطالب و نرم افزارها

جستجو در مطالب سایت

Dear Husha.IR Visotor’s IP


...