.:: هوشا : هوشمند و توانا ::.


مجموعه ای کامل از نرم افزارهاي يكپارچه مالي و اداري، دولتي و بازرگاني

بایگانی نویسنده

مرداد۱۶۱۳۹۷

این نسخه خاص اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران ، جناب آقای اسماعیل عباسی است.
دریافت

مرداد۱۶۱۳۹۷

۱⃣ با استناد به مفاد ماده (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران : صددرصد حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و‌ غیر مستمر شاهد، جانبازان، آزادگان از پرداخت مالیات معاف میباشند.
۲⃣ فرزندان شهدا (با استناد به مفاد بند«ز» ماده «۸۸» قانون برنامه ششم توسعه)
۳⃣ رزمندگان با حداقل ۱۲ ماه حضور در جبهه (با استناد به مفاد بند «ذ» ماده «۸۸» قانون برنامه ششم توسعه)

مستندات معافیت بیمه درمان ایثارگران:
۱⃣ با استناد به مفاد ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران : تأمین صددرصد (۱۰۰%!)(MISSING) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص خانواده شاهد (پدر،مادر،همسرو فرزندشهید)، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهـده دولت (دستگاه اجرایی متبوع) بوده و اعتبـارات آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد.

✅مستندات معافیت کسورات بازنشستگی سهم ایثارگران:
۱⃣ با استناد به مفاد ماده (۳۷) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران.
۲⃣ فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل۲۴ماه حضور در جبهه (با استناد به مفاد بند«ر» ماده «۸۸» قانون برنامه ششم توسعه)

🍓به نقل از گروه کارشناسان اداری و کانال اخبار قوانین و مقررات مالی و محاسباتی هوشا در پیامرسان سروش

مرداد۱۰۱۳۹۷

حقوق و دستمزد شاغلین دولتی

دریافت

مرداد۷۱۳۹۷

حسابداری نسخه هیئت های پزشکی ورزسی استانها

برای جناب موحدی، هیئت پزشکی ورزشی استان کرمان
و سایر هیئت های پزشکی ورزشی استانها در صورت نیاز
دریافت

مرداد۷۱۳۹۷

سپرده تضمینات نسخه نقدی برای جناب افسانه

ورزش و جوانان تهران

دوست عزیز و صبورمان، جناب آقای افسانه

 

دریافت

 

برای آقای افسانه و آقای سلیمانی عزیز
دوباره دریافت کنید

تیر۳۰۱۳۹۷

حقوق و دستمزد شاغلین دولتی

برخی ادارات برای محاسبه ساده تر ماموریت بی بیتوته
این آیتم  همانند ماموریت با بیتوته به قسمت کارکرد، مرخصی و … اضافه گردیده است.

 

دریافت

تیر۲۶۱۳۹۷

دریافت

تیر۱۶۱۳۹۷

حسابداری تعهدی بخش عمومی

دریافت نسخه ۹۶۰۴۱۶     حسابداری تعهدی با بهبودهای بسیار در قسمت مرور حساب
صدور چک بانک مرکزی سه امضاء ی برای آبفای گیلان

 

 

تیر۱۱۱۳۹۷

حقوق و دستمزد دولتی

برای سرکار خانم ثریا محبی ، اداره کل نوسازی مدارس گیلان و سایر استفاده کنندگان

دریافت

تیر۱۱۱۳۹۷

حسابداری بازرگانی – ورزش جوانان شهر قدس

دریافت

 

دیتا بیس تبدیل شده

دریافت

فهرست مطالب و نرم افزارها

جستجو در مطالب سایت

Dear Husha.IR Visotor’s IP


...