.:: هوشا : هوشمند و توانا ::.


مجموعه ای کامل از نرم افزارهاي يكپارچه مالي و اداري، دولتي و بازرگاني

بایگانی نویسنده

اردیبهشت۲۷۱۳۹۷

حسابداری تعهدی نگارش ۹۷۰۲۲۷

برای تست سند تعدیلی
و برای خانم عبادی خزانه معین استان زنجان

دریافت

اردیبهشت۱۱۳۹۷

حسابداری تعهدی بخش عمومی ۹۷۰۲۰۱

در نگارش جدید  سه سند اختتامیه
شامل بودجه ای – موقت و دایم
با زدن دکمه [بستن همه حسابها]
به یک باره انجام می شود
توجه داشته  باشید که شماره سند مشخص شده ، سند بستن حسابهای بودجه ای است و دو سند بعدی به ترتیب بستن حسابهای موقت و دایم است

 

 

دریافت   مجدد

اسفند۲۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نگارش ۹۶۱۲۰۲

در این نسخه،
مرور حساب اصلاح شده است با امکان مرور تراز و برگشت به مراحل قبل  که مدتی بود در حال انجامش بودیم و درخواست خیلی از شما عزیزان
همچنین سنامای ماه ۱۱  – مسئولین تنظیم حساب حتما” دریافت کنند بویژه سرکار خانم آمنه گریوانی کارشناس ارشد مالی نوسازی مدارس خراسان شمالی
اصلاح گزارش مرور حساب برای خانم ها مهری نژاد،رحمتی و ….

دریافت

بهمن۱۹۱۳۹۶

نسخه های ۹۶۱۱۱۹

حسابداری تعهدی بخش عمومی   دریافت

حقوق و دستمزد  دریافت    برای آقای پرواسی و همه استفاده کنندگان حقوق و دستمزد هوشا

بهمن۱۹۱۳۹۶

حقوق و دستمزد ۹۶/۱۱/۱۸

دریافت

بهمن۱۸۱۳۹۶

حسابداری تعهدی بخش عمومی نگارش ۹۶۱۱۱۸

برای آقای کریمی  نوسازی مدارس تهران

 

دریافت

 

دریافت ۲  با تشکر از خانم نظری و آقای کریمی   – نوسازی مدارس تهران
خانم شفقی نوسازی مدارس گیلان

قابل استفاده همه اداراتی که از سیستم هوشا برای تهیه نامه های بیمه و مالیات استفاده می کنند
بویز] نوسازی فارس ، نوسازی بندر عباس و ….

دریافت ۳   اصلاج شد

بهمن۱۷۱۳۹۶

حقوق و دستمزد ۹۶/۱۱/۱۷

دریافت

بهمن۱۷۱۳۹۶

خانم برزگر

خانم برزگر دارایی گیلان

دریافت

بهمن۱۶۱۳۹۶

حقوق و ذستمزد برای ادارات نوسازی مدارس

به فضل خداوند متعال ،  نرم افزار حقوق و دستمزد  هوشا در نوسازی مدارس استان گیلان به مدت دو ماه بصورت آزمایشی و با موفقیت مورد ارزیابی سرکار خانم ثریا محبی از کارشناسان خبره و مجرب حقوق دستمزد  نوسازی مدارس  ها قرار گرفت و نظرات ایشان برای کارائی بیشتر  توسط همکاران برنامه نویس هوشا جناب مهندس جمال برزگر و سایرین  انجام شد.
خوشحالیم که فردا انشاء الله حقوق ماه بهمن ۹۶ و عیدی با سیستم هوشا تهیه و به خزانه ارسال می شود.

این نسخه ، حاصل آخرین تغییرات است. قابل استفاده همه استفاده کنندگان حقوق و دستمزد هوشا

بهبود کارایی سیستم برای محاسبه صندوق ذخیره کارکنان و نیز تهیه دیسکت صندوق ذخیره کارکنان

دریافت

بهمن۱۴۱۳۹۶

حقوق و دستمزد ۹۶۱۱۱۴

دریافت 

فهرست مطالب و نرم افزارها

جستجو در مطالب سایت

Dear Husha.IR Visotor’s IP


...