خلاصه ای از امکانات نرم افزار بیمه تکمیلی

اطلاعات پایه :

تعریف نسبت‌های خانوادگی

تعریف واحد‌های سازمان

امکان ثبت و تعریف تعهدات قرارداد

امکان تعریف بیمه پایه

 

 

بیمه شدگان :

با استفاده از این آیتم کاربران قادر هستند تا اطلاعات بیمه شدگان اصلی هر سازمان را در سیستم ثبت نمایند که این اطلاعات شامل مشخصات فردی، تصویر و اطلاعات بیمه‌ای شخص می‌باشد.

امکان ثبت بیمه شده اصلی مانند مشخصات فردی، اطلاعات تماس، عکس پرسنلی، شماره حساب و …

ورود اطلاعات مشخصات فردی بیمه شده

ثبت شماره حساب بانکی ( جهت واریز وجه به حساب بیمه شده)

معرفی بیمه‌گر اول (تامین اجتماعی ، خدمات درمانی)

ایجاد دسته‌بندی برای بیمه شدگان بر اساس شعبات و دفاتر متعدد

ایجاد دسته‌بندی برای بیمه شدگان براساس گروه‌های مختلف

اضافه کردن بیمه شده جدید در طی دوره (افزایش)

خروج بیمه شده از لیست درطی دوره (کاهش)

تعین نوع پوشش و سقف تعهد بصورت اختصاصی برای بیمه شده

امکان ورود اطلاعات پرسنل از فایل اکسل

جستجو پرسنل براساس اطلاعات ورودی پرسنل به همراه چاپ و خروجی اکسل

عدم محدودیت در تعداد پرسنل وارد شده

امکان جستجو و ویرایش پرسنل

امکان غیرفعال نمودن اعضا

امکان تفکیک بر اساس نوع بیمه (تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و …)

ثبت گروهی متقاضیان دریافت خدمات بیمه تکمیلی توسط بارگزاری فایل اکسل

 

 

 

تحت تکفل

امکان ثبت نام و تکمیل مشخصات افراد تحت تکفل

معرفی بیمه شدگان تحت تکفل

تعین نسبت خویشاوندی با بیمه شده اصلی

تعین نوع تبعیت بیمه ای ( تحت تکفل ، غیر تحت تکفل و …)

اضافه کردن بیمه شده تحت تکفل جدید به لیست بیمه شدگان در طی دوره (افزایش)

خروج بیمه شده تحت تکفل از لیست بیمه شدگان درطی دوره (کاهش)

امکان ثبت و مدیریت تحت تکفل های هر عضو

امکان غیرفعال نمودن تحت تکفل ها

تفکیک تحت تکفل ها بر اساس نوع وابستگی (همسر، فرزند، پدر و …)

ثبت گروهی بیمه شدگان افراد تحت تکفل از طریق فایل اکسل

امکان مشاهده و جستجوی افراد تحت تکفل کارمند در یک پوشش بیمه‌ای

 

حسابداری

            امکان ورود اطلاعات مالی

قابلیت تنظیم سال بیمه‌ای

امکان تعریف و مدیریت سال های مالی به همراه گروه تعرفه ها

امکان مشاهده محاسبات هزینه‌های کسر شده از کارمند بابت بیمه تکمیلی

امکان جستجوی و مشاهده هزینه‌های درمانی پرداخت

 

قرارداد های بیمه

تعین مبلغ کسور بیمه ماهانه بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل

مدیریت تعهدات بر اساس سال بیمه‌ای

            امکان معرفی انواع پوششهای درمانی و خسارات قابل 

 

ثبت هزینه های درمانی

امکان ثبت فاکتورهای هزینه (خسارت) پرسنل

پرینت فاکتور ثبت شده

امکان ثبت پرونده برای هر بیمار و اختصاص کد پرونده

امکان پرینت رسید هزینه های هر پرونده برای ارائه به بیمه شده

امکان استعلام هزینه های هر بیمه شده و افراد تحت تکفل آن

امکان ارسال مدارک همراه ثبت خسارت

مدیریت نسخه ها بر اساس سال بیمه ای

ثبت نسخه ها هر عضو یا تحت تکفل هایش به تفکیک

 

گزارشات جدولی

گزارش ساز

توسط این امکان، کاربران سیستم میتوانند هر نوع اطلاعاتی را که در زمینه اشخاص، سازمانها و یا پرونده پزشکی اشخاص نیاز دارند خودشان از سیستم  با ساختن یک گزارش بدست آورند.

گزارش لیست بیمه شدگان با امکان تعیین شروط گزارش

گزارش فاکتورهای هزینه بیمه شدگان

گزارش لیست افزایش ( افراد اضافه شده به لیست بیمه شدگان)

گزارش لیست کاهشی ( افراد خارج شده از لیست بیمه شدگان)

گزارش از اطلاعات مالی ثبت شده

گزارش از پرسنل تسویه شده یا تسویه نشده

گزارش از پرسنلی که در واحد / بخش مشخصی از سازمان مشغول به فعالیت هستند به همراه خروجی اکسل

گزارش از پرسنلی که در بازه زمانی مشخصی استخدام شده اند به همراه خروجی اکسل

گزارشگیری از کلیه افراد بیمه شده و افراد تحت تکفل

گزارشگیری هزینه های درمانی هر خانواده

امکان نمایش گزارشات در فرمت های مختلف مانند اکسل و…

گزارشات استفاده پرسنل از هر نوع تعهد بیمه‌ای.

امکان طراحی گزارش جدید توسط کاربر و افزودن به لیست گزارشات نرم افزار

امکان گزارشگیری به صورت پویا و ترکیبی و بسیاری قابلیت های دیگر …

گزارشگیری از کلیه افراد بیمه شده و افراد تحت تکفل

گزارشات آماری

گزارش تعدادی بیمه شدگان

گزارش تعداد بیمه شدگان افزایش/کاهش یافته در ماههای مختلف

گزارشات چارتی

 

مدیریت کاربران

در این بخش میتوان کاربرانی به تعداد نامحدود برای کار با سامانه تعریف کرد و سطوح دسترسی آنها به هر یک از بخشهای سیستم را مشخص نمود.

تعریف کاربر

تعیین سطح دسترسی برای کاربران

امکان تعریف کاربر به تعداد نامحدود

مدیریت سطوح دسترسی کاربران          

امکان تعیین سطوح دسترسی کاربران به نرم افزار توسط مدیر سیستم

امکان تعریف انواع کاربر با انواع دسترسی‌ها

 

امکانات

تنظیمات برنامه

تنظیمات کاربر

 

قابلیت های سیستمی

موتور پایگاه داده Microsoft SQL Server 2008

قابلیت اجرا در شبکه‌های محلی و اینترنت (Network Support)

قابلیت استفاده همزمان چندین کاربر بدون محدودیت (Multi User)

امکان اجرا بصورت توزیع شده در دفاترکار مجزا حتی در شهرهای مختلف
قابلیت ارتباط با  سایر نرم افزارهای مالی و اداری هوشا همانند حقوق دستمزد و کارگزینی