.:: هوشا : هوشمند و توانا ::.


مجموعه ای کامل از نرم افزارهاي يكپارچه مالي و اداري، دولتي و بازرگاني

بایگانی برای دسته بندی و) سایر موضوعات وابسته

شهریور۲۵۱۳۹۶

دسترسی از راه دور AnyDesk

دریافت

مرداد۳۱۱۳۹۶

نرم افزار دسترسی از راه دور AnyDesk

دریافت

مرداد۹۱۳۹۶

نرم افزارهای دسترسی از راه دور

Andama

دریافت

Any Desktop

دریافت

Ammy Desktop

دریافت

بهمن۱۶۱۳۹۲

دریافت

شهریور۲۶۱۳۹۲

SQLDelta4

جناب مهندس عبداللهی

دریافت

تیر۱۲۱۳۹۲

حسابداری دانشگاه

– رفع مشکل در انتخاب سال مالی و بخش مالی

دریافت

تیر۶۱۳۹۲

حسابداری دانشگاه نگارش 6 تیر 92

دریافت

تیر۴۱۳۹۲

نسخه آزمایشی

همکار محترم جناب آقای مهندس خوشه ئی

دریافت

تیر۲۱۳۹۲

حسابداری دانشگاه نسخه 2 تیر 92

قبل از استفاده از این نسخه به روزآوری همه بانک های اطلاعاتی انجام شود.

دریافت

خرداد۲۷۱۳۹۲

دیتابیس

همکار محترم جناب آقای مهندس خوشه ئی

دریافت

 

فهرست مطالب و نرم افزارها

جستجو در مطالب سایت

Dear Husha.IR Visotor’s IP


...