.:: هوشا : هوشمند و توانا ::.


مجموعه ای کامل از نرم افزارهاي يكپارچه مالي و اداري، دولتي و بازرگاني

بایگانی برای دسته بندی ن)نرم افزارهای خاص یا سفارش مشتری

مرداد۷۱۳۹۷

حسابداری نسخه هیئت های پزشکی ورزسی استانها

برای جناب موحدی، هیئت پزشکی ورزشی استان کرمان
و سایر هیئت های پزشکی ورزشی استانها در صورت نیاز
دریافت

خرداد۲۸۱۳۹۶

هیئت فارس
خانم زبردست و سایر عزیزان

 

دریافت

خرداد۱۱۳۹۶

دریافت

فروردین۱۵۱۳۹۶

نسخه هیئت ها ۹۶۰۱۱۵

هیئت های پزشکی ورزشی دریافت

هیئت های ورزشی دریافت

خرداد۲۵۱۳۹۵

حسابداری هیئت های پزشکی ورزشی استانها

دریافت

دریافت ۲

خرداد۲۴۱۳۹۵

حسابداری هیئت های پزشکی ورزشی

دریافت

فروردین۷۱۳۹۵

حسابداری هیئت های پزشکی ورزشی

نسخه سال ۹۵ با آخرین تغییرات سال ۹۴ برای هیئت های پزشکی ورزشی استانها

دریافت

آذر۸۱۳۹۴

حسابداری هیئت های پزشکی ورزشی نگارش 940907

برای جناب آقای پاکدل، خزانه دار محترم هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان

دریافت

مهر۱۵۱۳۹۴

حسابداری هیئت های ورزشی نگارش ۹۴۰۷۱۵

در این نگارش اصلاحاتی با توجه به اعلام نیازهای آقای داورزنی برای هیات بدنسانی و پرورش اندام استان تهران انجام شده است.

با تشکر از ایشان و همه حسابداران محترم هیات های ورزشی استان تهران،گیلان و قم که از نرم افزار حسابداری هیات های ورزشی هوشا استفاده میکنند.

دریافت

تیر۷۱۳۹۴

در این نگارش برخی اصلاحات خاص فدراسیون پزشکی ورزشی  به درخواست کارشناس مالی جناب نوروزی   اضافه گردیده است.

دریافت

فهرست مطالب و نرم افزارها

جستجو در مطالب سایت

Dear Husha.IR Visotor’s IP


...