.:: هوشا : هوشمند و توانا ::.


مجموعه ای کامل از نرم افزارهاي يكپارچه مالي و اداري، دولتي و بازرگاني

بایگانی برای دسته بندی 16)آموزش کارکنان

شهریور۹۱۳۸۹

دریافت

شهریور۸۱۳۸۹

اصلاحات انجام شده

1_امنیت عبور  کاربران

2_اضافه نمودن جمع ساعات آموزشی

دریافت

مرداد۳۱۱۳۸۹

آموزش کارکنان نگارش 2.10

تغییرات خواسته شده در نرم افزار آموزش کارکنان

حسب درخواست واحد آموزش اداره کل تربیت بدنی استان تهران

با تشکر از آقای مهندس سلیمانی،کارشناس محترم فن آوری اطلاعات تربیت بدنی استان تهران

دریافت

فهرست مطالب و نرم افزارها

جستجو در مطالب سایت

Dear Husha.IR Visotor’s IP


...