نوسازی مدارس و مسکن و شهرسازی کرمانشاه

زین پس گزارشات فنی مربوط به مراجعات اینجانب به سایت های مشتریان را جهت استفاده سایر مشتریان در اینجا درج خواهم نمود. امیدوارم منجر به بسط و ثبت و ضبط کلیه موارد و اظهار نظرات فنی توسط سایر همکارانم در مراجعه به سایت های مشتریان گردد.

ساعت شروع : ساعت یک و 15 دقیقه از میدان آزادی به سمت همدان حرکت کردم. بعلت داشتن جلسه و کار نتوانستم از پرواز در مسیر رفت استفاده کنم. هدف سرکشی و رفع مشکلات و کمک به راه اندازی بهتر نرم افزار سپرده ها و تضمینات در اداره کل نوسازی مدارس کرمانشاه و سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه و در صورت امکان سرزدن به حوزه هنری استان و تعداد دیگری از مشتریان است.

حدود سه ساعت بعد به همدان رسیدم و آنجا حدود نیم ساعت منتظر ماندم تا دو نفر دیگر هم آمدند و با سواری خطی به سمت کرمانشاه حرکت کردیم. فاصله همدان تا کرمانشاه حدود 2 ساعت و ده دقیقه و فاصله همدان تا تران با توجه به مسیر بسیار خوب و اتوبان حدود 3 ساعت و بیست دقیقه است. نماز را هم در مسیر همدان به کرمانشاه و بلافاصله بعد از پخش اذان و در یک مسجد بین راهی خواندیم. ساعت 7 و 10 دقیقه به کرمانشاه رسیدم و پس از صرف صبحانه کارم را در اداره کل نوسازی مدارس  استان شروع کردم.

سپرده ها و تضمینات به خوبی پیش رفت. مجدا” اطلاعات از نرم افزار قبلی به جدید تبدیل گردید و مقرر گردید از این پس کلیه مارهای سپرده ها را با نرم افزار جدید انجام دهند. طبق معمول به هیچ وجه کار کردن دو نرم افزار به صورت موازی را قبول نم کنم. از همه همکارانم نیز میخواهم همین کار را بکنند. از مشتریان نیز میخواهم در صورت انتخاب هر یک از نرم افزارهای هوشا نرم افزارهای قبلی خود را رها کنند و تمام انرژی خود را صرف راه اندازی و کمک و مشارکت در راه اندازی هوشا کنند.

1- تهیه صورت ریز یک ماه از اول تا آخر. نوسازی کرمانشاه روش خوبی را بکار می برد و آن ملاک قراردادن صورتحساب بانک از همان ابتدا. یعنی برای تهیه صورت ریز سپرده ارسالی به خزانه یک ماه ابتدا صورتحساب بانک را وارد نرم افزار میکنند و سپس تک تک واریزی به بانک را تعیین تکلیف میکنند. برای راحتی کار در قسمت سپرده ها این امکان را فراهم کرده ایم که صورتحساب بانک از روی فایل بانک وارد نرم افزار شود. بانک دریافت وجوه سپرده در نوسازی مدارس کرمانشاه یک حساب سیبای بانک ملی است که صورتحساب الکترونیکی آن براحتی از طریق سایت BMI.IR قابل اخذ است. (فایل در قالب اکسل است که ما آنرا به CSV تبدیل میکنیم و نرم افزار آنرا قرائت میکند)

 برای واریزی های نامشخص که هنوز برای آنها هیچ فیش واریزی بدست واحد سپرده نرسیده است نیز یک تفضیلی به نام “واریز کننده نامشخص” تعریف میکنیم. ابتدا همه را واریزی نامشخص فرض کنیم بهتر است و سپس مشخص ها را با ویرایش و تعیین تفضیلی مشخص میکنیم.

یعنی دو کار 1- عملیات گروهی – تائید همه واریزی ها  2- عملیات گروهی – تعیین تفضیلی برای نامشخص ها. این کار به تمامی سپرده های نامشخص کد تفضیلی نامشخص را میدهد.

دو راه برای تعیین قبض سپرده نیز وجود دارد یکی تعیین قبض برای همه در پایان ماه و دیگری تعیین قبض سپرده بصورت موردی. من اصولا” فکر میکنم این قبض سپرده چیز بیخودی است و اصلا” چاپ این قبض و نوشتن آن و دادن آن دست صاحب سپرده یک چیز الکی و بدرد نخوری است. در استان تهران اصلا” قبضی نوشته نمی شود اما در سایر استانها هنوز هم هست. بعضی ها هم فکر میکنند این قبض سپرده جزو اوراق بهادار دولت است در حالی که اصلا” اینطور نیست.

در نوسازی کرمانشاه هر فیش سپرده که مشخص باشد برایش قبض صادر میکنند که باز قابل قبول تر است.

پس از اتمام و تکمیل صورت ریز سپرده یک ماه ، نامه ارسال صورت ریز به خزانه نیز توسط سیستم تهیه و گزارش صورت ریز نیز تهیه گردید و به همراه آنها فایل حاوی اطلاعات صورت ریز ارسالی تهیه گردید. البته باید توجه داشت که حتما” سپرده های یک ماه باید دارای ردیف سریال باشند که از یک شروع میشود. بعضی ها علاوه بر این ردیف ارسالی به خزانه یک شماره مسلسل سالیانه و یک شماره مسلسل کلی نیز در نظر میگیرند که هر دو در سیستم های مکانیزه اضافی است اما ما برای ثبت سوابق آنها را هم در نرم افزار تعبیه کرده ایم.

فرمت های مختلفی برای ارسال صورت ریز به خزانه وحود دارد که در کرمانشاه هم یکی از قالب های موجود در نرم افزار هوشا برای ارسال یه خزانه مورد استفاده قرار میگیرد.