.:: هوشا : هوشمند و توانا ::.


مجموعه ای کامل از نرم افزارهاي يكپارچه مالي و اداري، دولتي و بازرگاني

بایگانی برای دسته بندی 20) حقوق و دستمزد پیشرفته دولتی(رسمی،پیمانی،قراردادی…)

خرداد۲۷۱۳۹۶

نسخه های حقوق و دستمزد

بهبودهای زیادی در حقوق دستمزد انجام شده است.

توصیه می شود همه استفاده کنندگان از نسخه های جدید استفاده کنند

نسخه شاغلین دولتی عمومی  دریافت

نسخه شاغلین و بازنشستگان مخصوص آقایان میرزا آقایی و عباسی     دریافت

شهریور۲۳۱۳۹۴

حوزه نظارت گمرکات هرمزگان، سرکار خانم نگینی

دریافت

خرداد۱۱۱۳۹۴

– سرکار خانم عراض پور – گمرک شهید رجایی

دریافت

فروردین۲۵۱۳۹۴

– اداره گمرک شهید رجایی

دریافت

فروردین۲۴۱۳۹۴

حقوق و دستمزد بازنشستگان

حقوق و دستمزد پیشرفته

حقوق و دستمزد دولتی(نسخه مخصوص اداره کل زندانها)

فروردین۲۳۱۳۹۴

– اداره گمرک شهید رجایی

دریافت

بهمن۲۵۱۳۹۳

– جناب آقای عباسی – اداره کل زندان ها

دریافت

بهمن۱۳۱۳۹۳

– سرکار خانم عراض پور – اداره گمرک شهید رجایی

دریافت

بهمن۱۱۱۳۹۳

حقوق و دستمزد پیشرفته_ نسخه شاغلین دولتی

سرکار خانم عراض پور (اداره گمرک بندرعباس)

دریافت

بهمن۹۱۳۹۳

حقوق و دستمزد پیشرفته_ نسخه شاغلین دولتی

سرکار خانم عراض پور (اداره گمرک بندرعباس)

دریافت

فهرست مطالب و نرم افزارها

جستجو در مطالب سایت

Dear Husha.IR Visotor’s IP


...