.:: هوشا : هوشمند و توانا ::.


مجموعه ای کامل از نرم افزارهاي يكپارچه مالي و اداري، دولتي و بازرگاني

بایگانی برای دسته بندی 20) حقوق و دستمزد پیشرفته دولتی(رسمی،پیمانی،قراردادی…)

خرداد۱۹۱۳۹۷

پس از بروز آوری
چنانچه  انواع استخدام ها از ۱) رسمی  ۲) پیمانی ۳) قراردادی بیشتر است  لطفا” در قسمت اطلاعات پایه،
اتواع استخدام، تک تک آنها را ویرایش نموده و مرجع پرداخت را به خزانه تغییر بدهید و متناسب با نوع استخدام، اعداد ۱ برای رسمی ۲ برای پیمانی و ۳ برای قراردادی را در قسمت نوع  خزانه وارد کنید.
مابقی تنظیمات همانند توضیحات قبل می باشد. دستگاههای اجرایی بسیاری حقوق رسمی پیمانی قراردادی را با هم ارسال کرده اند و  مورد تائید خزانه نیز قزار گرفته است و این اصلاحات برای بهبود کار  می باشد.

دریافت نسخه شاغلین دولتی

دریافت نسخه شاغلین و بازنشستگان منحصرا” برای آقای  عباسی اداره کل زندانها و اقدامات تامینی تربیتی استان تهران

 

اصلاحات به تاریخ ۹۷۰۳۱۹

 

دریافت نسخه شاغلین دولتی

دریافت نسخه شاغلین و بازنشستگان منحصرا” برای آقای  عباسی اداره کل زندانها و اقدامات تامینی تربیتی استان تهران

خرداد۲۷۱۳۹۶

نسخه های حقوق و دستمزد

بهبودهای زیادی در حقوق دستمزد انجام شده است.

توصیه می شود همه استفاده کنندگان از نسخه های جدید استفاده کنند

نسخه شاغلین دولتی عمومی  دریافت

نسخه شاغلین و بازنشستگان مخصوص آقایان میرزا آقایی و عباسی     دریافت

شهریور۲۳۱۳۹۴

حوزه نظارت گمرکات هرمزگان، سرکار خانم نگینی

دریافت

خرداد۱۱۱۳۹۴

– سرکار خانم عراض پور – گمرک شهید رجایی

دریافت

فروردین۲۵۱۳۹۴

– اداره گمرک شهید رجایی

دریافت

فروردین۲۴۱۳۹۴

حقوق و دستمزد بازنشستگان

حقوق و دستمزد پیشرفته

حقوق و دستمزد دولتی(نسخه مخصوص اداره کل زندانها)

فروردین۲۳۱۳۹۴

– اداره گمرک شهید رجایی

دریافت

بهمن۲۵۱۳۹۳

– جناب آقای عباسی – اداره کل زندان ها

دریافت

بهمن۱۳۱۳۹۳

– سرکار خانم عراض پور – اداره گمرک شهید رجایی

دریافت

بهمن۱۱۱۳۹۳

حقوق و دستمزد پیشرفته_ نسخه شاغلین دولتی

سرکار خانم عراض پور (اداره گمرک بندرعباس)

دریافت

فهرست مطالب و نرم افزارها

جستجو در مطالب سایت

Dear Husha.IR Visotor’s IP


...