.:: هوشا : هوشمند و توانا ::.


مجموعه ای کامل از نرم افزارهاي يكپارچه مالي و اداري، دولتي و بازرگاني

بایگانی برای دسته بندی 04)حسابداری تعهدی بخش عمومی

خرداد۲۹۱۳۹۷

برای جناب خطیب زاده – شهرداری ماهدشت – فعال سازی سامانه بدهی و مطالبات
برای جناب عسگری – مدیریت برنامه ریزی قم

آقای میر
خانم نامداری
و سایر استفاده کنندگان نرم افزار حسابداری تعهدی بخش عمومی

 

اصلاحات در ثبت رند اسناد خزانه. در نظر داریم برای اسناد خزانه زیر سیستم جدیدی همانند  زیر سیستم بدهی  به نرم افزار حسابداری تعهدی هوشا اضافه کنیم

دریافت

مهر۱۶۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نسخه ۹۶۰۷۱۶

دریافت

مهر۲۱۳۹۶

نسخه های ۹۶۰۷۰۲

سپرده تضمینات نسخه تعهدی دریافت
سپرده تضمینات نسخه نقدی برای آقای خانه بیگی و سایر استفاده کنندگان   دریافت

حسابداری تعهدی نسخه ۹۶۰۷۰۲      دریافت

 

شهریور۲۹۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نسخه ۹۶۰۶۲۹

دریافت

شهریور۱۹۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نسخه ۹۶۰۶۱۹

بهبود تولید فایل سماد

سرکار خانم نوروزی

دریافت

شهریور۱۵۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نسخه ۹۶۰۶۱۵

آبفای گیلان – جناب آقای میرعباسی

دریافت

شهریور۹۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نسخه ۹۶۰۶۰۹

دریافت

شهریور۷۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نسخه ۹۶۰۶۰۴-۲

رفع مشکل تراز تفضیلی پشت سر هم

جناب آقای الماسی

دریافت

شهریور۵۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نسخه۹۶۰۶۰۴

خطای moingroup  اصلاح گردید .

دریافت

شهریور۱۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نسخه ۹۶۰۶۰۱

آقای محمد پور و آقای میرزا آقایی و سرکار خانم آمنه گریوانی

دریافت   اصلاح شده

فهرست مطالب و نرم افزارها

جستجو در مطالب سایت

Dear Husha.IR Visotor’s IP


...