.:: هوشا : هوشمند و توانا ::.


مجموعه ای کامل از نرم افزارهاي يكپارچه مالي و اداري، دولتي و بازرگاني

بایگانی برای دسته بندی 04)حسابداری تعهدی بخش عمومی

مهر۱۶۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نسخه ۹۶۰۷۱۶

دریافت

مهر۲۱۳۹۶

نسخه های ۹۶۰۷۰۲

سپرده تضمینات نسخه تعهدی دریافت
سپرده تضمینات نسخه نقدی برای آقای خانه بیگی و سایر استفاده کنندگان   دریافت

حسابداری تعهدی نسخه ۹۶۰۷۰۲      دریافت

 

شهریور۲۹۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نسخه ۹۶۰۶۲۹

دریافت

شهریور۱۹۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نسخه ۹۶۰۶۱۹

بهبود تولید فایل سماد

سرکار خانم نوروزی

دریافت

شهریور۱۵۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نسخه ۹۶۰۶۱۵

آبفای گیلان – جناب آقای میرعباسی

دریافت

شهریور۹۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نسخه ۹۶۰۶۰۹

دریافت

شهریور۷۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نسخه ۹۶۰۶۰۴-۲

رفع مشکل تراز تفضیلی پشت سر هم

جناب آقای الماسی

دریافت

شهریور۵۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نسخه۹۶۰۶۰۴

خطای moingroup  اصلاح گردید .

دریافت

شهریور۱۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نسخه ۹۶۰۶۰۱

آقای محمد پور و آقای میرزا آقایی و سرکار خانم آمنه گریوانی

دریافت   اصلاح شده

مرداد۳۱۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نسخه ۹۶۰۵۳۱

دریافت

فهرست مطالب و نرم افزارها

جستجو در مطالب سایت

Dear Husha.IR Visotor’s IP


...