راهنمای دریافت صورتحساب اینترنتی بانک ملی ایران را میتوانید از اینجا دریافت کنید.

جهت دریافت صورتحساب الکترونیکی حساب های سیبا لازم است به شعبه افتتاح کننده حساب مراجعه  و پس از تکمیل فرم های مربوطه، امکان دسترسی اینترنتی به صورتحساب برای شما  فراهم میشود.

دریافت