با سلام
در این نسخه بهبودها و تغییرات لازم برای جناب آقای  مغانلو – اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی زنجان انجام شده است.

دریافت