۱) سپرده و تضمینات نقدی برای آقای افسانه – ورزش و جوانان تهران   دریافت

 

۲) نرم افزار حسابداری تعهدی بخش عمومی – آبفای گیلان  دریافت