با توجه به درخواست استفاده کنندگان نرم افزار حقوق و دستمزد جهت تهیه خروجی های سایت کارمند ایران
این قسمت به نرم افزار نسخه دولتی اضافه گردید.
جهت استفاده لازم است اسکریپت زیرین را جهت ایجاد جداول اجرا  نمائید

 

توضیحات:
سایت کارمند ایران  برای کارکنان رسمی پیمانی،  دو عدد فایل و برای کارکنان قراردادی نیز دو عدد فایل دریافت می کند
که زین پس خواهید توانست در قسمت ارتباطات –>  سایت کارمند ایران   این فایل ها را از سیستم تهیه نمائید.

  • فایل های کارکنان رسمی پیمانی شامل یک فایل  اکسل حاوی اطلاعات کارکنان و یک فایل اکسل حاوی اطلاعات پرداخت
    این دو فایل را می توانید از اینجا   و اینجا دریافت کنید.
  • فایل های کارکنان قراردادی   شامل یک فایل  اکسل حاوی اطلاعات کارکنان و یک فایل اکسل حاوی اطلاعات پرداخت
    این دو فایل را می توانید از اینجا   و اینجا دریافت کنید.

تغییرات در نرم افزار و بانک اطلاعاتی و نحوه بروز آوری نسخه جدید برای استفاده جهت تهیه خروجی سایت کارمند ایران

  • نسخه امروز ۹۷۰۵۱۶ را دریافت کنید و جایگزین نسخه قدیمی کنید.
  • درصورتی که محدودیت اجرای بروز آوری بانک اطلاعاتی ندارید در هنگام ورود به قسمت تنظیمات وارد شوید، سپس بروز آوری بانک های اطلاعاتی و بانگ اطلاعاتی فعلی  نرم افزار(شماره ۴) را بروز آوری نمائید.  در صورت دسترسی به سرور می توانید از اسکریپت زیر نیز برای بروز آوری بانگ اطلاعات استفاده کنید.
  • وارد برنامه شوید
  • در قسمت اطلاعات پایه، اطلاعات سایت کارمند ایران را با توجه به انواع استخدام کارکنان خود(رسمی پیمانی یا قراردادی و یا هر دو  مطابق جدول زیر با کلیک بر روی آیتم های مشمول، تنظیم نمائید.

دریافت اسکریپت

دریافت نسخه جدید با امکان خروجی سایت کارمند ایران