با سلام

نسخه های آپدیت ضد ویروسی کسپر نسخه جدید  حسابداری تعهدی را به اشتباه بعنوان اسپم شناسایی  می کرد.
با برگشت به نسخه های قبل تر تغییرات تا ۹۷۰۵۲۴  عادی بود.
فلذا تغییرات یک ماهه اخیر مجددا” به نرم افزار اضافه گردیده است. چنانچه موردی از فهرست تغییرات ما جا مانده باشد را لطف فرموده اعلام فرمایید

 

دریافت  مجدد برای خانم خزایی اصلاح شد