.:: هوشا : هوشمند و توانا ::.


مجموعه ای کامل از نرم افزارهاي يكپارچه مالي و اداري، دولتي و بازرگاني

نظارت مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

نظارت مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

 

بانضمام دستورالعمل حفظ و نگهداری  و پرداخت چک

 

نویسنده:

مرتضی صافی

 

ketab_nezarat-mali

فهرست مطالب این کتاب

بخش اول : نظارت

تعریف نظارت

دستگاههای نظارتی

مراحل نظارت بر بودجه کشور

1- نظارت قبل از خرج

2- نظارت حین خرج

3-نظارت بعد از خرج

انواع نظارت

.

.

فصل دوم

 

مقدمه

یکی از وظایف ذیحسابان

 

فهرست مطالب و نرم افزارها

جستجو در مطالب سایت

Dear Husha.IR Visotor’s IP


...